غیرفعال شدن رمز دوم ایستا

غیرفعال شدن رمز دوم ایستا و فعال شدن رمز دوم پویا

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

خواندن بعدی

سایدبار کناری