تسویه حساب روزانه

 

سال ۹۸ برای همه‌ی کسب و کارها سال سختی بود و بسیاری از صاحبان کسب و کار با وجود مشکلات زیاد و غیرقابل پیش بینی سعی کردند کسب و کارهایشان را زنده نگه دارند؛ به امید اینکه با شروع سال ۹۹ شاهد رشد کسب و کار خود باشند.

اما تقریبا اوایل زمستان و اواخر سال ۹۸ بحران کرونا شروع شد و ضربه غیرقابل جبرانی را به بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ زد.

همه ی کسب و کارها امسال شرایط سخت و غیرقابل پیش بینی را تحمل می‌کنند و نیازمند کمک و همراهی هستند.

برای عبور از این بحران همه باید دست به دست هم بدهیم و به رشد هم کمک کنیم؛ زیبال نیز برای بهبود خدمات و همراهی بیشتر با پذیرندگان خود مدت زمان تسویه‌ها را کاهش داده است.

 

کاهش مدت زمان تسویه‌ها

در راستای همراهی با کسب و کارها مدت زمان تسویه حساب ها را کاهش دادیم تا تمامی کاربران زیبال و تمامی کسب و کارهایی که نیاز به درگاه پرداخت اینترنتی مطمئن با تسویه سریع دارند، بتوانند از خدمات زیبال استفاده کنند.

به این ترتیب تمامی درخواست‌های تسویه به صورت روزانه انجام می شوند و درخواست های ثبت شده در هر روز، روز بعد به حساب شما واریز خواهند شد.

باهم و درکنار هم به رشد هم کمک می‌کنیم و از بحران ها به سلامت عبور می‌کنیم.

 

زیبال همراه همیشگی کسب و کار شما

لطفا زیبال را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: